Waarom heggenvlechten?

Gevlochten heggen bieden veel voordelen. Traditioneel werden heggen gevlochten om deze redenen:

  • De heg houdt vee inde weide en wilde dieren van de akker.
  • De heg is een voedselbron voor (jacht)wild en mens (fruit).
  • De heg geeft duidelijke kavelgrenzen aan.
  • De heg levert brandhout op.

Tegenwoordig zijn er nieuwe functies ontstaan voor de gevlochten heg:

  • Ecologie: leef- en voedselgebied voor dieren, vogels en insecten
  • Geleiding van recreatie
  • Weren van loslopende honden
  • Verlagen van hittestress in stedelijk gebied
  • Waterberging